Prihláška do programu Mini Tech MBA for Women
Pripravte si, prosíme, nerušených 20 minút a odkaz na váš LinkedIn profil / CV.
Otvoriť
 
Aké je vaše krstné meno? *

 
Dobrý deň, {{answer_KQXi7Jeh7ve4}}. Aké je vaše priezvisko? *

 
Ďakujeme.

Aké je vaše telefónne číslo? *

 
Aká je vaša motivácia zúčastniť sa programu Mini Tech MBA?
Aké sú vaše 2-3 hlavné očakávania od programu? *

 
Povedzte nám viac o vašej súčasnej práci či projektoch. Čomu sa venujete? Aké technológie (programy, aplikácie) používate? *

 
Prosím, vložte odkaz na váš LinkedIn profil alebo na vaše CV (napr. cez Google Drive alebo Dropbox). *

 
Vyberte si jednu z nasledovných možností financovania *


 
V prípade, že sa uchádzate o štipendium, napíšte nám viac o vašej súčasnej finančnej situácii a dôvodoch, pre ktoré by sme ho mali udeliť práve vám.
Tiež, prosím, napíšte, akými inými nefinančnými spôsobmi prispejete k tomu, aby bol program skvelý.

 
Posledná prosba - potvrdenie súhlasu so spracovaním osobných údajov. *

Vyplnením registračného formulára na webovej stránke www.minitechmba.org poskytujete v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v platnom znení, organizácii People Ecosystems s.r.o., so sídlom Pankúchova 1588/3, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO 50 966 782, registrovaná Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, vložka číslo: 120992/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) svoje osobné údaje (ďalej len "OÚ") v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo, za účelom evidencie ako záujemcu/kyne o program Mini Tech MBA for Women. Prevádzkovateľ neposkytuje OÚ tretím osobám. Prevádzkovateľ postupuje pri zaobchádzaní s OÚ registrovaných používateľov v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Prístup k OÚ iných subjektov bude umožnený len v zmysle platnej legislatívy (najmä správne konanie, trestné konanie). Prevádzkovateľ bude osobné údaje spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. OÚ budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Registrovaný záujemca/kyňa berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa o zmene osobných údajov. Používateľ potvrdzuje správnosť poskytnutých OÚ a nesie zodpovednosť za nepravdivosť OÚ. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje na určitý čas do splnenia účelu, na ktorý sú potrebné OÚ. Používateľ má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.
Vyplnením registračného formulára na webovej stránke www.minitechmba.org poskytujete v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v platnom znení, organizácii People Ecosystems s.r.o., so sídlom Pankúchova 1588/3, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO 50 966 782, registrovaná Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, vložka číslo: 120992/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) svoje osobné údaje (ďalej len "OÚ") v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo, za účelom evidencie ako záujemcu/kyne o program Mini Tech MBA for Women. Prevádzkovateľ neposkytuje OÚ tretím osobám. Prevádzkovateľ postupuje pri zaobchádzaní s OÚ registrovaných používateľov v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Prístup k OÚ iných subjektov bude umožnený len v zmysle platnej legislatívy (najmä správne konanie, trestné konanie). Prevádzkovateľ bude osobné údaje spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. OÚ budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Registrovaný záujemca/kyňa berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa o zmene osobných údajov. Používateľ potvrdzuje správnosť poskytnutých OÚ a nesie zodpovednosť za nepravdivosť OÚ. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje na určitý čas do splnenia účelu, na ktorý sú potrebné OÚ. Používateľ má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.
     
Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform